Webinars

Klicka på länkarna nedan för att läsa vidare om de webinars som vi erbjuder.

Webinar: Elektronisk fakturahantering för redovisningsbyråer

On-demand 

I det här webinaret får du lära dig hur du automatiserar hanteringen av era kunders leverantörsfakturor och öka byråns kundantal och omsättning samtidigt som ni behåller befintlig personalstyrka.

WEBINAR | Digitalisera dina kvitton och utlägg med Ascendo Expense

On-demand 

Ascendo Expense är ett digitalt verktyg som hjälper dig att ta kontroll över hela din utläggshantering såsom kortköp, traktamenten, representation och milersättning. Vårt webinar visar hur enkelt det kan vara.