Fakturahantering med Visma


 Visma logo

 

Träffa Ascendo den 7 maj på Visma integrationsmässa i Göteborg. Vi håller ett seminarium kl 11:45, missa inte det! Läs mer om Visma integrationsmässa här.

Förenkla och snabba upp hela fakturaprocessen med effektiva verktyg

 • Ascendo Invoice: hantera alla dina leverantörsfakturor i ett digitalt flöde med möjlighet att automatisera kontering och attestering. LÄS MER
 • Ascendo Archive : få kontroll över företagets viktiga dokument med vårt webbaserade arkiv för enkel lagring och återsökning av dokument. LÄS MER
 • Ascendo E-faktura: spara tid och förenkla administrationen genom att hantera såväl inkommande som utgående fakturor i e-format. LÄS MER
 • Ascendo Expense: automatisera din reseräkning och digitalisera dina kvitton. LÄS MER

Så här fungerar Ascendo Invoice

 1. Alla leverantörsfakturor scannas/läses in och samlas i ett digitalt flöde oavsett format – papper, e-faktura, pdf, xml etc.
 2. Fakturan konteras automatiskt enligt era regelverk.
 3. Ett e-mail skickas automatiskt till förvald attesterare med länk till fakturan.
 4. Attesteraren loggar in via dator, mobil eller surfplatta och ser en bild av fakturan för att enkelt kontrollera att belopp och kontering är korrekt.
 5. När fakturan är slutgodkänd skickas informationen direkt till ert affärssystem via en säker integration.
 6. Alla fakturor arkiveras för rapportering, analys och enkel tillgång via sökfunktionen.
Ladda ner produktbladet om Ascendo Invoice här (pdf).

Det där lilla extra…

Ascendo Invoice bygger på mångårig erfarenhet av elektronisk fakturahantering. Under årens lopp har vi byggt in funktionalitet som hjälper våra kunder att förenkla, effektivisera och snabba upp sin fakturahanteringsprocess. Det är helt enkelt det där lilla extra som gör din vardag lite skönare.

 • Användarroller styr attestnivåer och åtkomst i systemet.
 • Bunthantering möjliggör hantering av flera fakturor samtidigt.
 • Vikariefunktion ger enkel åtkomst till kollegors fakturor vid frånvaro.
 • Spärrfunktion för leverantörer säkerställer att inga bluff-fakturor betalas felaktigt.
 • Tidsgränser aktiveras automatiskt för att säkerställa att fakturor betalas i tid.
 • Koppla samman debet- och tillhörande kreditfakturor för ökad kontroll.
 • Sekretesshantering förhindrar obehörig åtkomst till fakturor med t.ex. personuppgifter.
 • Kopia-till funktion möjliggör t.ex. enkel hantering av fakturor som ska vidarefaktureras eller av andra orsaker tillhandahållas andra handläggare.
 • Snabb hjälp och nyhetsuppdateringar direkt i systemet via vår interaktiva kommunikationsplattform.

Integration till ert affärssystem

Ascendo Invoice integreras enkelt till Visma ekonomisystem. Under fakturabehandlingen i Ascendo Invoice sker automatisk uppdatering av ekonomisystemets huvudbok och leverantörsreskontra via vår integrationsmodul.

Om ni använder ett inköps- eller ordersystem kan Ascendo Invoice även kopplas ihop med detta för att effektivisera och automatisera hela processen från order och inköp till fakturagodkännande och betalning.

Ascendo check

Molnet ger säkerhet, stabilitet och enkel implementering

Ascendo Invoice är en molnbaserad lösning vilket minimerar behovet av interna IT-investeringar och intern IT-kunskap. Samtidig ökar både säkerhet och tillgänglighet.

Tack vare molnet krävs ingen lokal installation hos er. Vi ser till att tjänsten alltid är tillgänglig för era användare via dator, mobil eller surfplatta. Dessutom får du via automatiska produktuppgraderingar nytta av best practice från alla andra tusentals användare av lösningen - men givetvis är din data alltid säkert skyddad och bara tillgänglig för dig.

Molnbaserad fakturalösning

Ascendo E-faktura – snabbare fakturering

Fördelarna med att skicka och ta emot elektroniska fakturor är många jämfört med den traditionella fakturahanteringen. Vid flödet ut sparar du bland annat tid och pengar från kuvertering, vikning och porto och vid inkommande fakturor slipper du skanning, tolkning, validering och rättning.

Enkelt för dig och för dina kunder

Ascendo hjälper dig att hantera alla dina leverantörsfakturor i ett och samma elektroniska flöde. Om dina leverantörer inte kan leverera e-faktura idag hjälper vi dem att konvertera fakturainformation till det format som passar er.

Du kan även använda Ascendo Invoice för att skicka e-faktura (Svefaktura, EDI) till dina kunder utan att ditt affärssystem stödjer det. Vill kunden hellre ha en pappersfaktura så löser vi det också via vår printtjänst.

Vill du veta mer om Ascendo E-faktura? Kontakta oss

Ascendo Archive, säkrare dokumentarkivering

Ascendo Archive är ett webbaserat arkiv för enkel lagring och återsökning av dokument. Det digitala arkivet kan till stor del designas efter egna behov. Dokumenten kan skapas genom skanning eller digitala format som Word, Excel och PDF. Arkivet hanterar och övervakar tidsrelaterade dokument med bl a mailpåminnelser.  

Ascendo Archive innehåller kraftfull sökfunktionalitet och alla dokument i det digitala arkivet är sökbara för snabb och enkel åtkomst i enlighet med angivna behörigheter. Ascendo Archive kan levereras som fristående digitalt arkiv eller som en integrerad modul till Ascendo Invoice.