Ingenting installeras på användarnas enheter – Ascendo Invoice är molnbaserat och nås via webbläsaren i datorn, surfplattan eller mobilen. Det enda som installeras är en liten klient på företagets server, som används för att koppla ihop Ascendo Invoice med ditt affärssystem.

Vi hjälper dig att konfigurera Ascendo Invoice för att skapa effektiva arbetsflöden som passar ditt företag. Verktyget är mycket flexibelt.

Alla dina leverantörsfakturor konverteras till sökbara PDF:er och samlas i ett digitalt flöde – oavsett om det ursprungliga formatet är papper, e-faktura, PDF, XML eller något annat. Du väljer om du vill att alla dina leverantörsfakturor ska skickas direkt till en inskannings- och tolkningsbyrå, eller om du själv vill skanna fakturorna.

Ascendo Invoice kan automatiskt kontrollera att fakturorna matchar underlagen: varufakturor matchas mot inköpsorder, hyresfakturor matchas mot avtal, och leasingfakturor matchas mot betalningsplanerna i kontrakten.

Fakturorna konteras automatiskt enligt ditt regelverk – Ascendo Invoice väljer rätt konteringsmall baserat på projektnumret på fakturan.

Ett mejl skickas automatiskt till förvald attestant med länk till fakturan. Ascendo Invoice kan automatiskt kontrollera attesträttigheter.


Ascendo Invoice har mängder av smarta funktioner

  • Användarroller styr attestnivåer och åtkomst i systemet.
  • Bunthantering möjliggör hantering av flera fakturor samtidigt.
  • Vikariefunktion ger enkel åtkomst till kollegors fakturor vid frånvaro.
  • Spärrfunktion för leverantörer säkerställer att inga bluff-fakturor betalas.
  • Tidsgränser aktiveras automatiskt och säkerställer att fakturor betalas i tid.
  • Sammankoppling av debet- och tillhörande kreditfakturor ökar kontrollen.
  • Sekretesshantering förhindrar obehörig åtkomst till fakturor med exempelvis personuppgifter.
  • Kopia till-funktion möjliggör exempelvis enkel hantering av fakturor som ska vidarefaktureras eller skickas till andra handläggare av andra orsaker.
  • Vår interaktiva kommunikationsplattform möjliggör snabb hjälp och nyhetsuppdateringar direkt i systemet.

 


Välj den paketering och de tilläggsmoduler som passar dig

Det finns tre olika paketeringar av Ascendo Invoice: Go, Business och Enterprise. Vilken paketering som passar dig beror på hur många användare du har och vilka funktioner du behöver. Det finns dessutom sju valbara moduler. Läs mer om de sju tilläggsmodulerna här.

 

 

 

Läs mer om våra tillvalsmoduler

Du väljer helt enkelt den paketering och de tilläggsmoduler som passar dig, och sedan vet du exakt vad du ska betala varje månad.

Enklare kvittohantering med Ascendo Expense

Ascendo Expense är en tillvalsmodul till Ascendo Invoice, men kan även användas separat. Det digitala verktyget gör utläggshanteringen enklare och snabbare för användaren, chefen och ekonomi- och löneavdelningen. Du får även bättre insikt och kan förutse kostnader eftersom du får utläggsrapporterna löpande istället för i slutet av månaden.

Se en demofilm om Ascendo Invoice

Enkel fakturahantering från första dagen. Klicka här för att se hur Ascendo Invoice kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete.

Skicka digitala fakturor med Ascendo E-Invoice

Ascendo E-Invoice gör det möjligt att skicka elektroniska fakturor till dina kunder utan att ditt affärssystem stödjer det. Genom att skicka e-fakturor sparar du tid och pengar eftersom du slipper vikning, kuvertering och porto.