Ascendo Expense – digitaliserad kvittohantering och automatiserad utläggsredovisning

Ascendo Expense är ett digitalt verktyg som gör utläggshanteringen enklare och snabbare för användaren, chefen och ekonomi- och löneavdelningen. Du får även bättre insikt och kan förutse kostnader eftersom du får utläggsrapporterna löpande istället för i slutet av månaden.

Läs mer om Ascendo Expense här


Ascendo Contract – säkrare och smidigare avtalshantering 

Ascendo Contract är ett webbaserat arkiv som gör det säkrare och smidigare att lagra och återsöka olika typer av avtal. Om du exempelvis vill kontrollera att priset på en faktura är avtalsenligt så klickar du enkelt fram avtalet direkt från Ascendo Invoice. Du får även automatiska påminnelser när avtal håller på att löpa ut.

Så fungerar Ascendo Contract


Ascendo E-Invoice – skicka elektroniska fakturor

Ascendo E-Invoice gör det möjligt att skicka elektroniska fakturor till dina kunder utan att ditt affärssystem stödjer det. Genom att skicka e-fakturor sparar du tid och pengar eftersom du slipper vikning, kuvertering och porto.

Så fungerar Ascendo E-Invoice


Vi erbjuder även följande tilläggsmoduler:

  • Ascendo Capture – din egen tolkningsmotor
  • Extern tolkning och verifiering
  • Extern skanning, tolkning och verifiering
  • Matchning av inköpsorder
  • Integration med andra tredjepartssystem än affärssystemet

 

Kontakta oss för mer information

 

 

 

Läs mer om våra tillvalsmoduler

Du väljer helt enkelt den paketering och de tilläggsmoduler som passar dig, och sedan vet du exakt vad du ska betala varje månad.

Enklare kvittohantering med Ascendo Expense

Ascendo Expense är en tillvalsmodul till Ascendo Invoice, men kan även användas separat. Det digitala verktyget gör utläggshanteringen enklare och snabbare för användaren, chefen och ekonomi- och löneavdelningen. Du får även bättre insikt och kan förutse kostnader eftersom du får utläggsrapporterna löpande istället för i slutet av månaden.

Se en demofilm om Ascendo Invoice

Enkel fakturahantering från första dagen. Klicka här för att se hur Ascendo Invoice kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete.

Skicka digitala fakturor med Ascendo E-Invoice

Ascendo E-Invoice gör det möjligt att skicka elektroniska fakturor till dina kunder utan att ditt affärssystem stödjer det. Genom att skicka e-fakturor sparar du tid och pengar eftersom du slipper vikning, kuvertering och porto.