Förenkla och snabba upp hela fakturaprocessen med effektiva verktyg

 • Ascendo Invoice: hantera alla dina leverantörsfakturor i ett digitalt flöde med möjlighet att automatisera kontering och attestering. LÄS MER
 • Ascendo Archive : få kontroll över företagets viktiga dokument med vårt webbaserade arkiv för enkel lagring och återsökning av dokument. LÄS MER
 • Ascendo E-faktura: spara tid och förenkla administrationen genom att hantera såväl inkommande som utgående fakturor i e-format. LÄS MER
 • Ascendo Expense: automatisera din reseräkning och digitalisera dina kvitton. LÄS MER

Så här fungerar Ascendo Invoice

 1. Alla leverantörsfakturor scannas/läses in och samlas i ett digitalt flöde oavsett format – papper, e-faktura, pdf, xml etc.
 2. Fakturan konteras automatiskt enligt era regelverk.
 3. Ett e-mail skickas automatiskt till förvald attesterare med länk till fakturan.
 4. Attesteraren loggar in via dator, mobil eller surfplatta och ser en bild av fakturan för att enkelt kontrollera att belopp och kontering är korrekt.
 5. När fakturan är slutgodkänd skickas informationen direkt till ert affärssystem via en säker integration.
 6. Alla fakturor arkiveras för rapportering, analys och enkel tillgång via sökfunktionen.
Ladda ner produktbladet om Ascendo Invoice här (pdf).

Det där lilla extra…

Ascendo Invoice bygger på mångårig erfarenhet av elektronisk fakturahantering. Under årens lopp har vi byggt in funktionalitet som hjälper våra kunder att förenkla, effektivisera och snabba upp sin fakturahanteringsprocess. Det är helt enkelt det där lilla extra som gör din vardag lite skönare.

 • Användarroller styr attestnivåer och åtkomst i systemet.
 • Bunthantering möjliggör hantering av flera fakturor samtidigt.
 • Vikariefunktion ger enkel åtkomst till kollegors fakturor vid frånvaro.
 • Spärrfunktion för leverantörer säkerställer att inga bluff-fakturor betalas felaktigt.
 • Tidsgränser aktiveras automatiskt för att säkerställa att fakturor betalas i tid.
 • Koppla samman debet- och tillhörande kreditfakturor för ökad kontroll.
 • Sekretesshantering förhindrar obehörig åtkomst till fakturor med t.ex. personuppgifter.
 • Kopia-till funktion möjliggör t.ex. enkel hantering av fakturor som ska vidarefaktureras eller av andra orsaker tillhandahållas andra handläggare.
 • Snabb hjälp och nyhetsuppdateringar direkt i systemet via vår interaktiva kommunikationsplattform.

Integration till ert affärssystem

Ascendo Invoice integreras enkelt till alla ledande ekonomisystem. Under fakturabehandlingen i Ascendo Invoice sker automatisk uppdatering av ekonomisystemets huvudbok och leverantörsreskontra via vår integrationsmodul.

Om ni använder ett inköps- eller ordersystem kan Ascendo Invoice även kopplas ihop med detta för att effektivisera och automatisera hela processen från order och inköp till fakturagodkännande och betalning.

Ascendo check

Molnet ger säkerhet, stabilitet och enkel implementering

Ascendo Invoice är en molnbaserad lösning vilket minimerar behovet av interna IT-investeringar och intern IT-kunskap. Samtidig ökar både säkerhet och tillgänglighet.

Tack vare molnet krävs ingen lokal installation hos er. Vi ser till att tjänsten alltid är tillgänglig för era användare via dator, mobil eller surfplatta. Dessutom får du via automatiska produktuppgraderingar nytta av best practice från alla andra tusentals användare av lösningen - men givetvis är din data alltid säkert skyddad och bara tillgänglig för dig.

Molnbaserad fakturalösning

Varför Ascendo Invoice?

Det finns många anledningar till att välja Ascendo Invoice, det här är bara början på listan…

 • Marknadens nöjdaste kunder sju år i rad! (enligt Inspectums kundnöjdhetsundersökning)
 • Molnbaserad lösning, inga lokala installationer krävs
 • Enkelt att komma igång, enkelt att använda för såväl administratörer som attesterare
 • Integration till alla ledande ekonomisystem
 • Modernt användargränssnitt i dator, mobil och surfplatta

Jag vill bli kontaktad för en live demo

Var god och acceptera statistic-cookies för att kontakta oss.

Ascendo Expense - Automatisera din reseräkning och digitalisera dina kvitton

Automatiserade arbetsflöden, företagsregler och många andra funktioner av mobil utläggshantering strävar alla mot samma sak - att reducera tiden som spenderas på utläggshantering.

Det gäller för den anställde som rapporterar utlägg, attestanten och ekonomiavdelningen. Processen för en utläggsrapport i pappersformat har många dolda kostnader. Dessa kommer framförallt från tiden som alla led spenderar per rapport. Med digital och automatisk hantering slipper den anställde lägga lång tid på att manuellt fylla i uppgifterna från alla kvitton. Attestanten behöver inte hantera massvis med papper och kvitton utan kan snabbt och enkelt sköta attesteringen direkt i telefonen. Ekonomiavdelningen får ett korrekt underlag och behöver inte gå tillbaka till användaren för att korrigera felaktigheter.

Spar tid och pengar och lägg fokus på viktigare saker

Effektivitet och produktivitet är viktigt för alla företag. Samtidigt letar ekonomiavdelningar alltid efter sätt att reducera sina kostnader. Reducerad tid på utläggshantering gör det möjligt för de anställda att fokusera på viktigare saker. Produktiviteten kommer att öka när anställda spenderar mindre tid på administrativt krångel och mer tid på att öka lönsamheten för organisationen.

Bättre insikt och förutse kostnader

Genom att göra utläggsrapportering enkelt uppmuntras de anställda att göra klart och skicka in sina utläggsrapporter fortare. Tidig information om de anställdas utlägg innebär att ekonomiavdelningen slipper få högar av utläggsrapporter i slutet av månaden.

Ladda ner produktblad för Ascendo Expense här.

Ascendo Archive – säkrare dokumenthantering

Ascendo Archive är ett webbaserat arkiv för säker lagring och enkel återsökning av dokument.

Full koll med Ascendo Archive

 • Dokumenten skapas genom skanning eller uppladdning av digitala format såsom Word, Excel och PDF.
 • Alla dokument är sökbara för snabb och enkel åtkomst.
 • Behörighet regleras baserat på användarens roll.
 • Automatiska påminnelser för tidsrelaterade dokument så att du aldrig missar ett förfallodatum eller förnyelse av kontrakt.
 • Levereras som fristående digitalt arkiv eller som en integrerad modul i Ascendo Invoice.

Vill du veta mer om Ascendo Archive? Kontakta oss

Ascendo E-faktura – snabbare fakturering

Fördelarna med att skicka och ta emot elektroniska fakturor är många jämfört med den traditionella fakturahanteringen. Vid flödet ut sparar du bland annat tid och pengar från kuvertering, vikning och porto och vid inkommande fakturor slipper du skanning, tolkning, validering och rättning.

Enkelt för dig och för dina kunder

Ascendo hjälper dig att hantera alla dina leverantörsfakturor i ett och samma elektroniska flöde. Om dina leverantörer inte kan leverera e-faktura idag hjälper vi dem att konvertera fakturainformation till det format som passar er.

Du kan även använda Ascendo Invoice för att skicka e-faktura (Svefaktura, EDI) till dina kunder utan att ditt affärssystem stödjer det. Vill kunden hellre ha en pappersfaktura så löser vi det också via vår printtjänst.

Vill du veta mer om Ascendo E-faktura? Kontakta oss